Thành Viên

Ban cán sự lớp    : 

                 Lớp trưởng   :  Hoàng kim văn chương

                  Lớp phó       : Phạm văn ban  

 

                  Bí thư          :   Đinh lâmTùng

               Phó bí thư      :

Thành viên lớp               :

                        Ngô Sỹ Thắng  ( email :ngosythangx1@gmail.com)

                             Nguyen Van Thong  (        nick: nucuoi_ngaynay)

                             Phạm Văn Ban       ( email:didauvedau2012@gmail.com )     

                             Lê  Đình Công         (nick:caibaptanson_kbg)

                             Chaanthania             (  khanna_na@yahoo.com

                             Le Dinh Chuong    (

                     Vũ  Thành Đạt    (vtd.xd@gmail.com)

 

1 110101061101 Phạm Văn Ban 12/20/1987
2 110101061102 Phan Xuân Bình 11/9/1988
3 110101061103 Bunnhasith Chanthana 5/19/1988
4 110101061104 Nguyễn Thái Chung 5/2/1986
5 110101061105 Hoàng Kim Văn Chương 4/20/1988
6 110101061106 Nguyễn Đình Chương 10/25/1985
7 110101061107 Lê Đình Công 7/21/1988
8 110101061108 Phan Quốc Cường 2/29/1984
9 110101061109 Nguyễn Cường 11/24/1987
10 110101061110 Võ Văn Duy 7/25/1988
11 110101061111 Vũ Thành Đạt 12/23/1988
12 110101061112 Châu Văn  Giáo 10/27/1985
13 110101061113 Nguyễn Thanh Giang 11/29/1988
14 110101061114 Nguyễn Thị Thanh Hải 4/30/1988
15 110101061115 Lê Công Hiếu 3/29/1987
16 110101061116 Dương Minh Hoàng 10/4/1988
17 110101061117 Nguyễn Hữu Hội 7/18/1987
18 110101061118 Nguyễn Quốc Huy 1/1/1986
19 110101061119 Trần Nhật Huy 8/21/1988
20 110101061120 Võ Lê Ngọc Huy 1/2/1988
21 110101061121 Nguyễn Hữu Hùng 10/8/1988
22 110101061122 Nguyễn Ngọc Hùng 11/1/1988
23 110101061123 Trần Mạnh Hùng 11/20/1988
24 110101061124 Lê Khắc Hưng 8/1/1987
25 110101061125 Đặng Văn Lâm 11/23/1988
26 110101061126 Nguyễn Ngọc Lâm 12/1/1987
27 110101061127 Lê Minh Lới 10/10/1988
28 110101061128 Bùi Văn Nam 11/19/1988
29 110101061129 Phan Văn Nguyễn 8/20/1988
30 110101061130 Nguyễn Phi 7/5/1987
31 110101061131 Nguyễn Thanh Phong 4/25/1988
32 110101061132 Cao Mạnh Sinh 2/20/1987
33 110101061133 Dương Đức Nguyên Sinh 5/2/1987
34 110101061134 Vương Thúc Song 2/25/1988
35 110101061135 Đinh Phong Sơn 4/21/1986
36 110101061136 Lê Thái Sơn 9/13/1988
37 110101061137 Lương Văn Tân 6/11/1987
38 110101061138 Nguyễn Văn Tân 8/27/1988
39 110101061139 Võ Thanh 6/17/1987
40 110101061140 Ngô Sỹ Thắng 6/9/1987
41 110101061141 Phạm Văn Thịnh 2/24/1988
42 110101061142 Nguyễn Khánh Thọ 12/22/1988
43 110101061143 Nguyễn Văn Thống 7/30/1988
44 110101061144 Lê Văn Trí Tín 8/20/1988
45 110101061145 Nguyễn Văn Toàn 8/21/1988
46 110101061146 Nguyễn Hoàng Tuấn 11/24/1988
47 110101061147 Đinh Lâm Tùng 9/22/1987
48 110101061148 Nguyễn Hoàng Hải 12/14/1988
49 110101061149 Bùi Minh Cảnh 6/20/1987
50 110101061150 Nguyễn Văn Lương 10/30/1984
51 110101061151 Võ Thanh Bình 5/19/1988
52 110101061152 Nguyễn Hồ Thế Đạt 3/2/1988
53 110101061153 Vũ Văn Thành
54 110101061154 Phan Phi Hùng 4/16/1985