Một Số Giáo Trình rât Hay Đó Các Bạn

1.    3Dmax 

http://123link.pw/4F1E7

2.  AuToCAD 3D 

http://123link.pw/HPjczy

 

3.Giáo Trình Bê tông côt thép

http://123link.pw/BfZv4xd

 

4.KẾT CÁU THÉP 1

http://123link.pw/66DwA

 

5.Vật Liệu Xây Dựng

http://123link.pw/RVidwn

6.TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG

http://www.mediafire.com/?tmd0ztztxm5

7.Xác Xuất Thống Kê

 http://www.mediafire.com/?qudzmja2jmf

 

8.THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN CỌC PHC

http://www.box.net/shared/qtgs43xdpm

http://www.box.net/shared/9r30em3v4i

 

9.PHUƠNG PHÁP TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI THẢNG ĐỨNG CỦA CỌC

http://www.box.net/shared/75e9zepkw0

10.GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KẾT CẤU 1

http://www.box.net/shared/lux5tf7d1u

11.GIÁO TRÌNH SỨC BỀN VẬT LIỆU 1-2

http://www.box.net/shared/ej6vf3vh8x

 

12.Cơ Học Đất

http://www.mediafire.com/?ydmywzqntoq

 

13.TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

http://www.mediafire.com/?znjtnjzayyq

 

14.THỰC TẬP TRẮC ĐỊA

http://www.mediafire.com/?nytaonmlvyz

 

15.LỊCH SỦ ĐẢNG

http://www.mediafire.com/?tygyednt2mi

 

16.KIEN TRUC CONG NGHIEP

http://www.mediafire.com/?mix1mf3jwqm

 

17.KY THUAT DO THI

http://www.mediafire.com/?ozjqdioqgnq

 

18.NEN MONG

http://www.evilshare.com/2de6bbda-4b92-102c-8617-000b6aa2a5f8

 

 

KET CAU GO _PHAM BA LOC

  http://www.mediafire.com/?2omtgrzlyjy

19. Giao Trình BTCT 2

http://www.mediafire.com/?ity4xcdozyz

 

20.GIAO TRINH WORD 2003(full)

http://www.mediafire.com/?pz67436h2za2mo6

 

10.Đĩa bài tập 1: Autocad 2008. 2D:

Bài tập 1: Sử dụng lệnh Fillet.
Bài tập 2: Sử dụng lệnh Rectang và Pline.
Bài tập 3: Sử dụng lệnh Offset.
Bài tập 4: Sử dụng lệnh Mirror.
Bài tập 5: Sử dụng lệnh Line và Fillet.
Bài tập 6: Sử dụng lệnh Rectang và Fillet.
Bài tập 7: Sử dụng lệnh Circler và Array.
Bài tập 8: Sử dụng lệnh Array 1.
Bài tập 9: Sử dụng lệnh Array 2.
Bài tập 10: Sử dụng lệnh Line.
Bài tập 11: Sử dụng lệnh Circler và Array.
Bài tập 12: Sử dụng lệnh Divide.
Bài tập 13: Sử dụng lệnh Line 1.
Bài tập 14: Sử dụng lệnh Line 2.
Phần kiểm tra lý thuyết AutoCad 2008.


Download 636MB:


Code:
AutoCard2008 BT1.part01
http://www.mediafire.com/download.php?fh2gr4wivam

AutoCard2008 BT1.part02
http://www.mediafire.com/download.php?ve1imd9sfot

AutoCard2008 BT1.part03
http://www.mediafire.com/download.php?qtetgaaacts

AutoCard2008 BT1.part04
http://www.mediafire.com/download.php?gmagzi2jndy

AutoCard2008 BT1.part05
http://www.mediafire.com/download.php?hclwwgmnnvn

AutoCard2008 BT1.part06
http://www.mediafire.com/download.php?ps1hemnjjvo

AutoCard2008 BT1.part07
http://www.mediafire.com/download.php?21o2tm4mva9

AutoCard2008 BT1.part08
http://www.mediafire.com/download.php?e9ggpsm7xyd

AutoCard2008 BT1.part09
http://www.mediafire.com/download.php?yhad0199e3q

AutoCard2008 BT1.part10
http://www.mediafire.com/download.php?1g9omjdrytg

AutoCard2008 BT1.part11
http://www.mediafire.com/download.php?kncgcwr1mdd

AutoCard2008 BT1.part12
http://www.mediafire.com/download.php?j5ddy7n4uzm

AutoCard2008 BT1.part13
http://www.mediafire.com/download.php?guylh1zn9jb

AutoCard2008 BT1.part14
http://www.mediafire.com/download.php?igfmcy2id4w

pass: softprovn.net
Mirror

Code:
http://www.mediafire.com/?jvjur02nyc2
http://www.mediafire.com/?wm2y3y4bdm3
no pass

An toàn Lao dộng
http://files.myopera.com/KingRosea/blog/An%20toan%20Lao%20Dong.rar

Giáo trình Kỹ thuật Thi công

http://www.4shared.com/get/IM9-6aCi/Giao_trinh_KTTC_2.html
http://files.myopera.com/KingRosea/blog/Giao%20trinh%20Ki%20thuat%20Thi%20cong.pdf

Giáo trình Vật liệu Xây dựng
http://files.myopera.com/KingRosea/blog/Giao%20trinh%20mang%20VLXD.pdf

Giáo trình bê tông cốt thép
http://files.myopera.com/KingRosea/blog/Be%20tong%20cot%20thep.rar
http://rapidshare.com/files/66687480/Betong_1_2_3.rar

Giáo trình đế chế Đại cương
http://files.myopera.com/KingRosea/blog/Giao%20trinh%20de%20che%20dai%20cuong.pdf

Động lực học công trình
http://files.myopera.com/KingRosea/blog/DONGLUCHOC.pdf

Sức bền vật liệu
http://files.myopera.com/KingRosea/blog/Suc%20ben%20Vat%20Lieu.rar

Luật Xây dựng
http://files.myopera.com/KingRosea/blog/Luat%20Xay%20dung%20va%20cac%20van%20ban%20huong%20dan.chm

Cơ học Lý thuyết
http://files.myopera.com/KingRosea/blog/Co%20hoc%20ly%20thuyet.rar

Kết cấu Bê tông đặc biệt
http://files.myopera.com/KingRosea/blog/Ket%20cau%20Betong%20dac%20biet.rar

Cơ học đất
http://files.myopera.com/KingRosea/blog/co%20hoc%20dat.pdf

Trắc địa
http://files.myopera.com/KingRosea/blog/Trac%20Dia.rar

Nền móng
http://files.myopera.com/KingRosea/blog/Nen%20Mong.rar

Máy Xây dựng
http://files.myopera.com/KingRosea/blog/may-xay-dung-1.pdf

Hướng dẫn Dự toán
http://files.myopera.com/KingRosea/blog/HDDUTOAN.pdf

Hướng dẫn học SLOPE/W
http://files.myopera.com/KingRosea/blog/HD%20hoc%20SlopW.pdf

Khuyến mại thêm mấy quyển Phong thủy:

http://rapidshare.com/files/65501938/3_quyen_sach_Phong_thuy.rar

http://rapidshare.com/files/65502287/Phong_thuy_nha_o__2_quyen_.rar

http://rapidshare.com/files/54950648/Ung_dung_MS_Project_trong_XD.rar