http://xaydungdhbk.com/f@rum/showthread.php?t=1901

 

1.Chức năng của lưới thép đầu cột . Tại sao với đầu cột bê tông đủ chịu ứng suất nén cục cũng phải bố trí lưới thép. Tại sao phải bố trí lưới thép ở chân cột mà không phải là các vị trí khác ở giữa cột ?
2.Cấu tạo chit tiết và liên kết vai cột - dầm cầu trục . Các bước chế tạo . Vai trò của mỗi liên kết.
3.Tại sao vị trí bulong trên đầu cột lại đặt cách trục định vị 150 => Để thuận lợi khi tiến hành thi công lắp ráp.
4.Tại sao lại chọn tiết diện cột như thế này ( Sư phụ Râu Kẽm vừa chỉ cái tiết diện vừa hỏi " Tại sao không chọn tiết diện hình vuông mà chọn tiết diện hình chữ nhật , và tại sao cạnh này lại dài , cạnh kia ngắn ) => Pà kon tự ngâm cứu , gợi ý : Đảm bảo độ mảnh theo 2 phương . . .
5. Chức năng của thép đai
6. Ý nghĩa , chức năng của các cốt thép trong vai cột
7. Dựa vào nhận xét nào để xác định sơ đồ tính khi xác định nội lực. Với tải trọng đứng - lực hãm ngang thì sao ? Mà với tải trọng gió thì sao ?
Câu để đạt 9 đ nè ( cu Hiếu JV hem trả lời được nên vác con "tém" ) : Tại sao đv xác định nội lực do tải trọng đứng , lực hãm ngang lại dùng pp lực ? Dùng phương pháp chuyển vị có được ko ? Bảng tính trong KHUNG giống hay khác với bảng tính trong sách kết cấu mà em từng học ? Nếu khác thì vì sao ?
8.Dầm cầu trục xác định dựa vào những yếu tố nào ?
9.Tại sao xà ngang lại xem như có độ cứng vô cùng ?
10. Trạng thái làm việc của cột ? Trong cột có nén đúng tâm ko ?
11. ( Với những ai làm 2 vị trí móc cẩu ) Tại sao em lại bố trí 2 cái mà không là một cái ?
12. Giá trị thép mà em chọn dựa vào cái gì ? Tại sao lại chọn như vậy mà không chọn như thế này , thế này . . .
13. Móc cẩu ngoài tác dụng vận chuyển , cẩu lắp còn có tác dụng gì khác nữa ko?
. . .


.nhà 2 hoạc 3 nhịp .nếu thêm 1 nhịp nữa thì sao?nếu ko tinh toán lại được ko?vì sao?
ko cần tính lại (nếu ko sợ tốn thép).vi nha cang nhieu nhip do cung cang lon .khi nay tai gio phan bo .....
2.dua vao dau biet cot thep nao bo tri ben phai ,bên trai tiet dien cot
dua vao dau momen
3.tại sao cot suon tuong lai bo tri o mat?
han che uon theo phuong ngoai mat phang
4.cai gi chiu luc gio theo phuong doc nha?
cot suon tuong,dam cau truc..
5.trong tat ca cac khung,thi khung nao co kha nang nguy hiem nhat?
khung thu 2(khung thu nhat chiu gan 1/2 luc)
cac khung con lai do tinh khong gian nen cung hon
6.tai sao chieu sau cot ngam vao mong la 800mm?(neu khac duco ko?)


1.cac nhan to bao dam su lam viec chung giua BT,CT

luc chinh giua BT,CT ,cac nhan to anh huong
2.tinh toan CT keo pha cho cau kien chiu uon ,chiu nen lenh tam toan dien hen co dat cot kep khi het cuon chiu uon pha
3.nhung yeu cau cau tao de dam bao dam chiu momen tren tiet dien nghieng
4.lap cong thuc tinh be rong khe nut tren tiet dien thang
5.Rct ,R tinh toan cua vat lieu cac he so khi tinh theo trang thai gioi han
6.kiem tra kha nang chiu luc cua cau kien chiu uon bang BTCT tiet dien cn dat cot thep
7.cac giai doan cua trang thai us-bd-tiet dien thang goc cua cau kien chiu uon
8.trang thai gioi han la gi ? nguyen tac tinh toan theo cac trang thai gioi han
9.uu nhuoc diem cua BT cot thep thuong
10.phuong phap gay ung luc truoc,cach neo ?
11.dac diem cau tao cua cau kien chiu uon
12.cuong do cua BT,cac loai R cach xac dinh tinh toan theo R tren tiet dien thang goc cau kien chiu uon .tinh toan TPcn
13.dac diem ,cau tao cua cau kien chiu uon.tinh toan CK chiu uon dung tam .tinh do song cua dam BT
14 cac yeu cau ve neo ,uon ,lop bao ve
15.tinh CK chiu nen trung tam
16.trang thai u/s.nguyen tac tinh toan tt us
17.dac diem cau tao cua betong ung luc truoc
18 dac diem cau tao cua nen lech tam
19cac tt us bd cua thanh chiu uon ,bd cua BT duoi tac dung cua tia trong ngan hnan va mo dun dan hoi
20 uu nhuoc diem cua betong ung luc truoc
21 nguyen tac tinh toan va cau tao thep trong BTCT
22 tinh cot dai khi khong co cot xien va cuong do momen TD nghieng
23 tinh cot dai ,cot xien
24 cac trang thai cua be tong ung luc truoc va dac diem cua bd cau kien chiu uon
25chon kich thuoc TD va tinh CT,TD-chu nhat
26 hien tuong co ngot cua BT,anh huong CT den co ngot
27 nguyen tac cau tao cua CK chiu nen lech tam
28 3 trang thai cua BTCT chiu uon
29 cac trang thai cua us bd cua be tong ung luc truoc
30 yeu cau cau tao cua de dam bao chiu momen tren tiet dien
31 kiem tra chiu luc TD cua cot don
32 tinh do vong cua dam
33 kiem tra cot thep hcn
34 R chiu uon ,R chiu nen -kiem tra tinh cot thep
35 uu va nhuoc diem cua be tong ung luc truoc
36 su lam viec cua cau kien chiu nen lech tam
37 bxh, pha =?
38 thiet lap cong thuc tinh khe nut tren TD nghieng
39.tinh CT pha khi cau kien chiu nen lech tam pha
Phan do an
1 A>A0 thi xu li ntn?
2 tai sao phai bo tri vi tri bat loi .vd max min
3 tai sao phai khong che chieu dai canh tren TD chu T khi tinh o TD chieu duong
4 cau tao tren ban co nhiem vu gi
5 o ban thi luc cat Q phan nao chiu
6 vi sao tinh Umax,Umax la gi ?
7 Qbd la gi ,Qbd?
8 kiem tra Q<koRnbho?
9 tai sao phai bo tri cot xien ,an pha o <= 0,62
10 tai sao phai gia thiet A0<= 0,42
11 san suon may canh
12 the nao la ban loai dam
14 y nghia cua hinh bd bao momen?bao vat lieu ?
15 tai sao goila hinh bao vat lieu ma khong goi la duong bao
16 bo tri cot dai lam gi
17 cot dai cot xien cot treo
19 so do dan hoi ,so do khop deo
20 tinh toan ban nhu the nao
21 vi sao tinh Fx de ma dat hai lop cx
22 tai sao xem d/chinh ke len cot he dam ke len goi tua
23 tai sao dat cot reo tahng dung ,diem dat o dau
24 tai sao dam phu tinh theo so do khop deo
25...................chinh.......................d an hoi
26 bieu do momen khac bieu do thuc t ,vi sao
27tai sao xd Umax ,tai sao biet dc thiet diem nghien nguy hiem cat qua may lop cot nghien
28 tinh ban theo gi ,tai sao ty so canh
29 tai sao diem bat dau uon canh
30tai sao cat cot thep phai tinh w
31 phan biet Qdb,Qd
32 tinh cot thp mat cat nghien
33 tinh Wt de lam gi .dua trern co so nao de tinh
34 nguyen tac dat cot thep
35 tai sao tu khung toi dam lien tuc
36 nguyen tac to hop bieu do bao momen
37bo tri cot thep phai thoa man dieu kien gi
39 dieu kien han che Q<0,35 Rn bh0 lam gi
40 y nghia cua hinh bao momen
41 bo tri Cx diem dau va diem cuoi ? Umax
42 vi sao bo ri 5$(phi)6
43 dv dam co chieu cao >70cm phia dat thep cau tao doc theo dam
44 tai sao dam phu Ad =0,3 dam chinhA=0,42
45vi sao trong san ti thinh khong ke den luc cat
46 vi sao dung tiet dien chu T cho momen(+)
47.......................................cn....... ........(-)
48 vi sao khong dung 1m be tong cho ban tinh toan ma phai dua dam ke lam goi de tinh toan
49 vi sao phai truyen luc tap trung xuong dam khi tinh toan
50 vi sao trong dam phu va ban nhip tinh toan phai
51 cach ve hinh bao momen cua dam chinh
52 vi sao tinh cot treo ,vi sao dat cot treo thang dung ,dat trong khoang nao
53 xd phuong lam viec cua ban .li do d/c trong tinh toan lam cot ma ma cho cot la goi tua
53 y nghi a cua Cd,CX chiuluc cat
54 y nghia cua Rd, pha
55 tai sao xac dinh umax ,tinh ban theo gi ,tai sao xet ty so canh
56 cot thep chiu momen am cau tao oban
57 cot thep phan bo o ban
58 tai sao trong ban khong bo tri cot dai
59 bieu do cach ve bao nluc
60 trong dam phu tinh cot xien de gian khoang cach cot dai ra dc khong
61 cac so do tinh toan dam chinh ,dam phu