Đồ Án 1

http://www.mediafire.com/?1zxnyqnzw0o

 

Đồ Án 2

http://www.mediafire.com/?l5omjolj1hm

 

Đồ Án 3

http://www.mediafire.com/?l5omjolj1hm

 

Hoi Truong

http://www.mediafire.com/?uimmnthntmm

 

http://www.mediafire.com/?ymmayutqyiy

 

Đồ Án Biệt Thự1

http://www.mediafire.com/?20nzinzwwux

 

Đồ Án 4 

http://www.mediafire.com/?jimnzmqmzzt

 

Đồ án của thâỳ  Bình

http://www.mediafire.com/?ynwmmzktm4w

 

CHUNG CU

 http://www.mediafire.com/?m0yighz2nnm

CO QUAN 

http://www.mediafire.com/?mmm3wmnzzmq

http://www.mediafire.com/?tlzdhjwe3ea

http://www.mediafire.com/?2ymmj3dwq5q

 

 

cai ni la cua minh (8 diem)

http://www.mediafire.com/?modnyoymnez

Trung tam hoi nghi Quoc Gia

http://rapidshare.com/files/68998004/TTHNQG.rar