Bài này mình sưu tầm bên:cauduongbkdn.com
Tác giả: Thầy: laclevan (ĐKBK ĐN), nguyên văn:link

Các bạn cùng tham khảo các hình ảnh rất thực tế này:


Phần 1 : Cọc đóng
1.1 Ván khuôn và cốt thép cọc2 Đổ bê tông cọc


Đóng cọc