mọi người thử sức trả lời các câu dưới đây


Khi chiều cao dầm h>450 mm ,khoảng cách cấu tạo của cốt đai có thể lấy bằng
a) h/3
b) h/2
c) 3h/4
d) 2h/3
1’. Khi chiều cao dầm h<450 mm ,khoảng cách cấu tạo của cốt đai có thể lấy bằng
a) h/3
b) h/2
c) 3h/4
d) 2h/3

Cơ sở để xác định đường kính danh nghĩa của thép
a) dùng thước đo
b) cắt mẫu thép đo chiều dài và cân
c) tra bảng theo khối lượng
d) bằng phương pháp toán học
3. khe hở giữa 2 mép trong của cốt thép to trong mọi trường hợp không được nhỏ hơn
a) d
b) 1,5d
c) 25mm
d)30mm
4. Cường độ của bt dùng xm pooclang pudolan trong thời gian 90 ngày đc xác định theo công thức
a) Rt=0,7R28.lgt
b) Rt=0,8R28.lgt
c) Rt=0,9R28.lgt
d) Rt=0,5R28.lgt
5. Khi cần tăng độ sụt của hỗn hợp BT so với độ sụt thiết kế cần đảm bảo nguyên tắc nào
a) tăng đồng thời nước ,xm
b) cho thêm nước
c) bớt 1 phần XM , cốt liệu
d) thay đổi cốt liệu
6. trong mặt cắt ngang bất kì của sàn BTCT diện tích cốt thép ko đc nhỏ hơn…. Diện tích cốt thép dọc chịu lực tính toán
a) 20%
b) 33%
c) 37%
d) 50%
7. phá hoại trên tiết diện nghiêng do
a) do lực cắt
b) do mômen
c) do neo cốt thép
d) do thiếu cốt đai cốt xiên
8. chiều dài tối thiểu của đoạn neo cốt thép trong vùng BT chịu kéo có thể lấy
a) 30d
b) 25d
c) 250 mm
d) 200mm
9. chiều dài tối thiểu của đoạn neo cốt thép trong vùng BT chịu nén có thể lấy
a) 30d
b) 25d
c) 250 mm
d) 200mm
10. khi dùng BTCT ứng suất trước sẽ
a) tiết kiệm thép
b) tăng chiều dài nhịp
c) chống thấm tốt
d) giảm đc mác bêtông
11. Mối nối chồng của cốt thép trong vùng nén
a) 15d
b) 25d
c) 200mm
d) 250 mm
12. Trong 1 mặt cắt ngang của tiết diện kết cấu ko đc phép nối quá …diện tích cốt thép chịu lực đối với cốt thép tròn trơn
a) 20%
b) 25%
c) 30%
d) 35%
13. Tổn hao do chùng ứng suất của cốt thép khi căng bằng điện , nhiệt với thép sợi
a) 0,03σo
b) 0,04σo
c) 0,05σo
d) 0,06σo
14. Thông số nào ảnh hưởng lớn nhất đến đến cường độ chịu nén của bêtong
a) chất lượng cấp phối hạt cốt liệu
b) độ bẩn của cát đá
c) mác XM và tỉ lệ N/XM
d) phương pháp đầm bêtong
15. BTCT ứng suất trước căng trên bệ khác với căng trên BT
a) thép thường đặt sau thép ư/s trước
b) thép thường đặt trước thép ư/s trước
c) thép ư/s trước đc kéo trước khi đỏ BT
d) thép ư/s trước đặt sau khi đổ BT
16. Thép ứng suất trước có thể chọn loại
a) A I
b) A II
c) A III
d) thép hợp kim
17. thép XCT3s có nghĩa là
a) thép có 0,3 % hàm lượng C
b) thép hợp kim thấp
c) thép nhóm C
d) thép sôi
18. Các loại BT thông thường có cường độ chịu kéo trong khoảng
a) 10-40 kg/cm2
b) 15-40 kg/cm2
c) 10-30 kg/cm2
d) 30-50 kg/cm2
19. Yếu tố nào quyết định tính hàn được của cốt thép
a) Lượng C trong thép
b) lượng kợp kim Mn,Cr,Ni,Si,Cu
c) lượng C tương đương
d) giới hạn chảy
20. Thép CCT3n có nghĩa là
a) thép có 3% hàm lượng C
b) thép carbon thấp
c) thép nhóm C
d) thép lặng
21. Khoảng cách giữa các cốt phân bố thường chọn
a) 25- 30 mm
b) 30-35 mm
c) 20- 35 mm
d) 20-30 mm
22. Trong tính toán BTCT ứng suất trước yêu cầu phải lấy tổng các ứng suất hao bằng
a) 800 kg/cm2
b) 900 kg/cm2
c) 1000 kg/cm2
d) 1100 kg/cm2
23. Nối chồng cốt thép có đường kính nhỏ hơn 32mm lên nhau 1 đoạn có chiều dài l = …
a) 25d
b) 250 mm
c) tính theo công thức
d) lấy theo bảng tra
24. Tác dụng của cốt cấu tạo
a) phân bố lực tập trung
b) giảm co ngót BT
c) cản trở mở rộng khe nứt
d) chống hư hỏng cục bộ
25. Khoảng cách cốt chịu lực trong vùng có mômen lớn có thể chọn
a) 5 mm
b) 10 mm
c) 20 mm
d) 25 mm