Câu 1(3 điểm)

   Một kết cấu che nắng gồm một tấm ngang và hai tấm đứng hai bên như hình vẽ, giới hạn che nắng của tấm ngang α = 600 và tấm đứng β1= β2 = 250. Góc α’= 300. Kết cấu này áp dụng cho cửa sổ hướng TB lệch β = 300 của một nhà văn phòng ở Vinh. Hãy;

            a, Thể hiện biểu đồ hiệu quả che nắng của kết cấu này lên biểu đồ mặt trời tại địa phương xây dựng (biểu đồ mặt trời lấy từ sách “ Các giải pháp…”

            b, Xác định gần đúng số giờ che nắng trong các ngày đặc biệt về chế độ trong năm và kết luận về hiệu quả che nắng của nó

 

Câu 2:

   Để thiết kế khí hậu xây dựng ở miền Bắc và miền Nam cần những đặc điểm gì giống nhau và khác nhau

 

Câu 3:

   Một phòng sinh hoạt treo một đèn có chao hình cầu, đường kính 300 mm bằng thủy tinh mờ có hệ số xuyên sáng 70%, tại tâm là bóng đèn compac huỳnh quang quang thông f = 1900Lm, Cho ánh sáng Tm gần bằng 6000 K, chỉ số hoàn màu CRI = 80

Giả thiết bóng đèn phát sáng theo mọi hướng

            a, Xác định độ rọi các điểm cách đèn 3m cho biết có đủ ánh sáng để đọc sách theo yêu cầu độ rọi tiêu chuẩn không?

            b, Xác định độ chói của đèn nhìn nó dưới góc 600 có bị lóa không?

Câu 4:

Giải thích sự thích ứng của ánh sáng với mắt người (hiện tượng, bản chất, sinh lí, thị giác). Lấy ví dụ

 


α

 

 

 

 

Câu 1:

Xác định trị số và thời điểm cực đại của nhiệt độ tổng tác động trên bề mặt mái có lớp trên cùng là gạch lá nem màu đỏ. Hệ số hút bức xạ là 0,65 khi điều kiện ngoài nhà như sau:

   Bức xạ mặt trời I0 = 360 kcal/m2.h

   AT = 741 kcal/m2/h

   Nhiệt độ không khí ngòai nhà tn = 30,5 0C và at = 5 0C

Hệ số trao đổi nhiệt mặt ngòai mái hn = 14 kcal/h 0C

 

Câu 2:

Phân tích vai trò của vận tốc chuyển động không khí trong nhà đến cảm giác nhiệt và tiện nghi vi khí hậu trong mùa lạnh và mùa nóng

 

Câu 3:

Một nửa sân tennis có kích thước 10 × 10 được chiếu sáng bằng 4 đèn pha giống nhau theo sơ đồ như hình vẽ:

 

N

 

M

 

?

 

2m

 

2m

 

10m

 

10m

 

Đèn

 

Đèn

 

?

 

?

 

 

Cường độ sáng tra từ biểu đồ như sau:

   Theo hướng tới điểm giữa sân I1 = 1500 Cd

   Theo hướng tới điểm giữa mỗi cạnh sân I2 = 800 Cd

Mỗi đèn mắc một bóng phóng điện metal halide 400W. Bức xạ quang thông là 31.500Lm Tính độ rọi tại điểm giữa sân do 4 đèn chiếu tới và hai trung điểm cạnh sân do 2 đèn gần nhất chiếu tới. Thể hiện kết quả tính trên mặt bằng sân, biết đèn cao 10m

 

Câu 4:

Trình bày hai đại lượng dùng để đánh giá cơ sở chiếu sáng tự nhiên. Các đại lượng này phụ thuộc ánh sáng ngoài nhà như thế nào?

Kể tên ba thành phần xác định khi tính toán CSTN trong phòng và cho biết chúng phụ thuộc yếu tố nào?